Blog

on the road

Do czego nam potrzebne znaki o zmiennej treści (VMS)?

22 maja 2020

Są to kluczowe elementy dynamicznych systemów zarządzania ruchem. W zależności od sytuacji na drodze zmienne wyświetlacze informują, ostrzegają i naprowadzają kierowców na autostradach, drogach ekspresowych czy też w miastach. Informują także o aktualnych warunkach drogowych i wskazują kierującym konkretne rozwiązania. Wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz usprawniają ruch drogowy.

Wyróżnia się przy tym dwie odmiany takich znaków – znaki o rysunku ciągłym oraz znaki w postaci nieciągłej (świetlne). Znaki o zmiennej treści umieszcza się m.in. nad pasami ruchu na konstrukcjach bramowych czy obok jezdni, oczywiście z zachowaniem odpowiedniej w danej sytuacji skrajni. Dzięki możliwości zmiany komunikatów mogą one być wyświetlane w dowolnej formie. Na tablicach ukazywane są znaki zakazu, nakazu, znaki informacyjne, jak również symbole umowne czy treści tekstowe. Nowoczesna technologia pozwala na przekazywanie informacji nawet podczas złych warunków pogodowych.

W odróżnieniu od zwykłych znaków kierowcy zwracają na nie dużo większą uwagę, jednak należy nadmienić że znaki graficzne (piktogramy) są zdecydowanie lepsze od znaków tekstowych ze względu na większą czytelność komunikatu

wróć do wszystkich wpisów

VIATECO Sp. z o.o.

ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Biuro - bud. 23
Magazyn / serwis - bud. 61

tel. +48 32 411 58 40, fax +48 32 601 20 09

email: email: viateco@viateco.eu