Blog

on the road

PIERWSZE POMIARY

5 czerwca 2020

Nasz produkt – TACTIC wyruszył na drogi aby towarzyszyć służbom w trakcie pomiaru planografem.

Mieliśmy okazję przyjrzeć się nie tylko samemu przebiegowi badania, a jednocześnie temu jak w praktyce wygląda zabezpieczenie drogi, przygotowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Niestety mieliśmy też okazję sprawdzić jakie istnieje realne niebezpieczeństwo zarówno dla osób przeprowadzających pomiar, jak i zabezpieczających ich pracowników. Mimo wyraźnych oznakowań, bardzo dobrze widocznych z daleka nie wszyscy kierowcy respektują nakaz ograniczenia prędkości, czy zachowania odpowiedniego odstępu. 

Duży i ustawiony w pozycji odchylonej ekran systemu TACTIC – dobrze widoczny z daleka – wskazywał wyraźnie, że przeprowadzany jest pomiar, oraz ze należy zachować szczególną ostrożność, co można zobaczyć na zdjęciach wykonanych podczas pomiaru.

Pamiętajmy jak ważne jest bezpieczeństwo wszystkich tych, którzy czuwają nad tym abyśmy bezpiecznie docierali na miejsce.

wróć do wszystkich wpisów

VIATECO Sp. z o.o.

ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Biuro - bud. 23
Magazyn / serwis - bud. 61

tel. +48 32 411 58 40, fax +48 32 601 20 09

email: email: viateco@viateco.eu